Your browser does not support JavaScript! Please enable it to let the website work as it should...

Steico Joist FSC

De Steico Joist-ligger met flenzen is geschikt voor dakconstructies, roosteringen en vervanging van betongewelven in metselwerk.

Steico Joist is samengesteld uit massief houten flenzen met daartussen een ziel (tussenschot) van 8 mm in harde houtvezelplaat. Het geheel is FSC-gelabeld en het lijmgebruik is minimaal.

De I-ligger is een doordacht profiel waarbij enkel massa voorzien is op de plaatsen waar dit het nuttigst is. Deze vorm en de optimale productieomstandigheden maken dat tot 2/3 hout bespaard wordt t.o.v. het gebruik van massief hout!

Daarnaast biedt de Joist volgende technische en economische voordelen:

  • laag gewicht: gemakkelijke plaatsing
  • hoge weerstand en stabiliteit: grote overspanning en hoge lasten mogelijk
  • dunne ziel: reductie koudebruggen
  • vlotte doorboringen van de ziel mogelijk: gemakkelijke integratie van leidingen
  • hoogte Joist tot 400 mm: laat grote isolatiediktes toe

Steico Joist bestaat eveneens in een voorgeïsoleerde variant met houtvezelisolatie tussen de flenzen.

Steico Joist
Steico Joist

Verkrijgbaar op bestelling

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie